Društva Kazalo Kontakt Katalog informacij javnega značaja
 
DC Fužine
DC Fužine
 
Kdo smo?

Dnevni center Fužine izvaja socialno varstveni program v dnevni obliki za otroke, mladostnike in odrasle osebe s težkimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter dodatnimi motnjami, predvsem tudi z zahtevnejšo zdravstveno oskrbo in nego, ki v vsakdanjem življenju pri gibanju in aktivnostih potrebujejo prilagojeno specialno opremo s pripomočki. Začeli smo v letu 2000, ko smo pridobili prostore v pritličju blokovskega naselja na Fužinah v Ljubljani.

Naš naslov: CUDV Draga, Dnevni center Fužine, Preglov trg 7, 1000 Ljubljana.


Kaj delamo?

Sledimo načelu, da je biti drugačen med enakimi lahko pravo bogastvo. Prizadevamo si upoštevati želje posameznika, njegove potrebe in sposobnosti. Ponujamo tri osnovne in ostale programe:
 1. specialno pedagoški in rehabilitacijski program izvajamo po Posebnem programu vzgoje in izobraževanja;
 2. socialno varstvo, ki vključuje osnovno varstvo in nego ter ustrezne razmere za bivanje, dobro počutje in sprejetost vseh vključenih;
 3. zdravstveno oskrbo z osnovno in specialno zdravstveno oskrbo ter specialno nego;
 • Vrste specialnih strokovnih obravnav so:
  • delovno terapevtska,
  • fizioterpevtska,
  • logopedska,
  • psihološka.
 • Razvijamo strokovno timsko sodelovanje.
 • Vključujemo se v skupne projekte CUDV Draga, ki so predstavljeni širši strokovni javnosti.
 • Izvajamo dejavnosti, kot so:
  • hipoterapija,
  • plavanje,
  • aromaterapija,
  • bralne urice.
 • Delavnice v katerih ustvarjamo so:
  • kreativne,
  • glasbene,
  • likovne,
  • kuharske.
 • Sodelujemo s starši:
  • izmenjavamo informacije in izkušnje (individualno, delo v skupini),
  •  strokovno sodelujemo (delavnice, timi, posveti, predavanja),
  • družabna srečanja.
 • Praznujemo.
 • Organiziramo izlete in letovanja.
 • Sodelujemo z okoljem, sorodnimi ustanovami ter neposredno z ožjo sosesko z načrtovanjem skupnih delavnic in projektov četrtne skupnosti.


Kdo skrbi za nas?

Glede na program in vsebine aktivnosti so pri nas zaposleni specialni in rehabilitacijski pedagogi, medicinske sestre, varuhinje negovalke, logopedinja, delovna terapevtka, fizioterapevtka, strežnica ter glasbena in likovna terapevtka. Skladno s cilji programa želimo ravnati tako, da nam bodo zaupali otroci, mladostniki in odrasli vključeni v naš dnevni center, starši in sodelavci. Razvijamo in ustvarjamo poklicno etiko ter tako organizacijsko kulturo, v kateri so cilji jasni in pregledni, kvalitetno delo cenjeno, samostojnost pri delu in različnost prispevkov pa zaželena.
O centru
O centru
Izdelki varovancev
Izdelki varovancev
Več o izdelku Drugi izdelki
 
   
 
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič, Draga
Draga 1, 1292 Ig

Telefon: +386 1 420 26 00
Faks: +386 1 420 26 26
E-mail: center.draga.ig@center-db.si
(c) CUDV Draga
Kontakt
Pravno obvestilo
Avtorji