Društva Kazalo Kontakt Katalog informacij javnega značaja
 
Evropski certifikat za delo v socialnem varstvu (ECC)
Evropski certifikat za delo v socialnem varstvu (ECC)
 

Evropski certifikat za delo v socialnem varstvu (ECC)
The European Care Certificate (ECC) 


Več o Evropskem certifikatu za delo v socialnem varstvu najdete na spletni strani 
www.eccertificate.eu/index.php?id=11 
www.eccertificate.eu 

You can find more about the European Care Certificate (ECC)   
www.eccertificate.eu 
___________________________________________________________________________

The ECC Conference, Ljubljana! 

»The European Care Certificate: Professional Social Care Training for the 21st century« 


DATE
Thursday, 2nd October, 2014
VENUE: Mestni muzej Ljubljana
, Gosposka 15, 1000 Ljubljana, Slovenia: www.mgml.si If you have any queries, please write to ECCconference@center-db.si

The ECC Conference, in Ljubljana, 2 Oct 2014 has been organized by
CUDV Draga (
ECCconference@center-db.si) and EASPD (www.easpd.eu)

___________________________________________________________________________

Konferenca ECC, Ljubljana  

Evropski certifikat za delo v socialnem varstvu: strokovno socialno-varstveno usposabljanje za 21. stoletje 


DATUM
četrtek, 2. oktober, 2014
KRAJ: Mestni muzej Ljubljana
, Gosposka 15, 1000 Ljubljana, Slovenija: www.mgml.si 


Projekt Ne pacienti, temveč državljani s pravicami (Not Pacient but Citizens with Rights) je potekal z vodenjem EASPD-ja in sodelovanjem večine evropskih držav partneric EU (www.eccertificate.eu).     . Projektni partnerji smo dvoletno sodelovanje, delo, dosežene cilje predstavili na zaključni konferenci Evropski certifikat za delo v socialnem varstvu: Strokovno socialnovarstveno usposabljanje za 21. stoletje.


Eden pomembnejših rezultatov je razvoj dveh priročnikov:


Priročnik za učitelje »Uporaba najboljših praks na področju socialnega varstva« – doseganje osnovnih učnih ciljev v evropskem socialnem varstvu (TC) in


Priročnik za usposabljanje učiteljev »Delati dobro v socialnem varstvu« – program usposabljanja za učitelje, ki izvajajo usposabljanje »Uporaba najboljših praks na področju socialnega varstva« (TTC).


Udeleženci konference so lahko preverili svoje znanje na izpitu ECC in pridobili vseevropski certifikat v socialnem varstvu. Izpit preverja osnovno znanje in sistem vrednot, ki jih morajo imeti in jim slediti vsi delavci na področju socialnovarstvenega dela. V evropskem socialnem varstvu so opredeljena kot Evropske temeljne kompetence – poznavanje dejstev, načel, postopkov in splošnih pojmov s področja dela socialnega varstva. Na podlagi teh so bili oblikovani učni cilji BESCLO (Basic European Social Care Learning Outcomes), katerih načela temeljijo na Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov. Osnovni cilj je spremeniti odnos delavcev do različnih ranljivih skupin prebivalstva, ki potrebujejo pomoč in podporo.


Zaključna konferenca ECC, ki je potekala v Mestnem muzeju Ljubljana, 2. oktobra 2014, sta izvedla EASPD in CUDV Draga kot vodilni partner v projektu iz Slovenije ob pomoči ostalih držav članic. Udeležence so slavnostno nagovorile dr. Valerija Bužan, direktorica CUDV Draga, gospa Urša Marentič, predstavnica Centra RS za poklicno izobraževanje v Sloveniji in  gospa Martina Vuk, z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije. Konference se je udeležilo 21 držav članic EU, koordinatorica projekta Katrijn Dekoninck iz EASPD-ja, zunanji ocenjevalec projekta in predsednik skupine za razvoj delavcev in človeških virov James Churchill, številni predstavniki organizacij in posamezniki s področja nudenja socialnovarstvenih storitev, starši in uporabniki storitev.


Po uvodni predstavitvi projekta koordinatorice Katrijn Dekoninck je potekala okrogla miza z naslovom Vrednote in kompetence za delavce na področju socialnega varstva v 21. stoletju z izvajalci in menedžerji ECC iz petih držav:


-        Jelke Van der Valle, Van der Valle Consultancy, Nizozemska;


-        Andreia Moraru, Fundatia Alpha Transilvana, Romunija;


-        Inga Skestere, Latvian Movement for Independent Living (LATMIL), Latvija;


-        Barbora Zacharová, MARLIN sro, Češka;


-        Andreas Hermann, Robert-Kuemmert-Akademie GmbH (RKA), Nemčija.


Okroglo mizo je moderirala Litsa Charalambous iz organizacije LCEDUCATIONAL s Cipra.


Po poročanjih, vprašanjih občinstva in razpravi, kjer so bile poudarjene glavne strategije za aplikacijo znanja in vrednot v prakso, ki jih uvaja projekt ECC, so dogajanje na konferenci popestrili mladostniki iz Centra Draga, ki so izvedli kulturni nastop s folklorno tematiko.


Zunanji ocenjevalec James Churchill je podal pomen in udejanjanje rezultatov projekta kot izziv in potrebo sodobne družbe in nadaljnjih rodov v oblikovanju in razvijanju sodobnega socialnega in človeku naklonjenega modela pomoči.


 V popoldanskem delu so potekale tri delavnice:


1)      Kateri so izzivi za delavce socialne oskrbe, ki pomagajo ljudem na domu? Kako najbolje podpreti delavca v socialnem varstvu, ko dela sam?


2)       Vloga družine pri podpori ljudem s posebnimi potrebami – kako bo ECC pomagal osebju, da bolje sodeluje z družinami?


3)      Izboljšanje kakovosti življenja v socialnem varstvu: vloga tehnologije.


Glavno sporočilo delavnic, ki  ga je povzela koordinatorica Katrijn Dekoninck, je bilo usmerjeno k ozaveščanju in spreminjanju vloge delavca na področju socialnovarstvenega dela v smislu pozitivne naravnanosti in individualizacije potreb posameznika, s katerim dela, skrbi za sebe kot delavca s pomočjo strategij za uspešno timsko delo in za delo s svojci ter pomembnemu prispevku sodobne tehnologije, ki s stroko prispeva k razvijanju pripomočkov in prilagoditev z namenom oblikovanja ustreznega profila pomoči za vsakega pomoči potrebnega posameznika.


Pomembno sporočilo sklepnega dela dr. Valerije Bužan je bilo, da so rezultati večletnega dela vseh partnerjev v projektu zelo konkretni in uporabni v praksi na področju socialnovarstvenega dela. Vemo, da se svet neprestano spreminja in z njim vse, kar je povezano s človeškim delovanjem. Predvsem pa se zavedamo, da je med ljudmi pomemben medsebojni odnos in da vsak izmed nas potrebuje sprejetost, potrditev, toplino in ljubezen – ne glede na to, kje živi, koliko zmore in koliko pomoči potrebuje. Nova strokovna paradigma, ki tudi na področju socialnovarstvenih storitev odpira novo poglavje v zgodovini razvoja skrbi za različne ranljive skupine ljudi, postavlja na prvo mesto med cilji izboljšanje kakovosti življenja ljudi, potrebnih pomoči. Ni pomembno, koliko in česa nekdo ne zmore, temveč kako in v kakšnem obsegu mu pomagati, da bo čim več zmogel! To nas zavezuje k nenehnemu iskanju in raziskovanju novih poti, metod dela, oblik pomoči in prilagoditev ter podporne tehnologije, ki lahko ta cilj uresničijo.


Prav slednje so na zaključku konference potrdili mladi ljudje s posebnimi potrebami iz CUDV Draga, ki so kot natakarji s cateringom odlično in na profesionalni ravni poskrbeli za gostoljubje in sladko slovo od zaključne konference, ki je po mnenju mnogih pustila pomemben pečat strokovne prakse.Za dodatne informacije, smo vam na voljo na ECCconference@center-db.si

Organizatorja konference ECC, 2. oktobra 2014 v Ljubljani  
CUDV Draga (
ECCconference@center-db.si) in EASPD (www.easpd.eu)
___________________________________________________________________________

 ECC zgibanka 2010 SLO.pdf (761 kb)
 SAVE the DATE ! (143 kb)
 PROGRAMME for ECC conference (139 kb)
 REGISTRATION LIST FOR ECC CONFERENCE (137 kb)
 NAPOVEDNIK ! (439 kb)
 PROGRAM KONFERENCE ECC (932 kb)
 PRIJAVNI OBRAZEC (151 kb)
Dejavnosti
Dejavnosti
Izdelki varovancev
Izdelki varovancev
Več o izdelku Drugi izdelki
 
   
 
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič, Draga
Draga 1, 1292 Ig

Telefon: +386 1 420 26 00
Faks: +386 1 420 26 26
E-mail: center.draga.ig@center-db.si
(c) CUDV Draga
Kontakt
Pravno obvestilo
Avtorji