Društva Kazalo Kontakt Katalog informacij javnega značaja
 
Dejavnosti
Dejavnosti
 
Človek je v svojem najglobljem bistvu dejavno bitje. To velja tudi za ljudi z motnjami v duševnem razvoju, le da je pri njih potrebna ustrezna spodbuda, ustrezne oblike pomoči, metode in sredstva, da se potreba po dejavnosti lahko izrazi. V preteklosti skrb za ljudi z motnjami, zlasti še tiste z zmernimi, težjimi, težkimi ter dodatnimi motnjami, ni upoštevala potrebe po dejavnosti. Nova paradigma skrbi pa predvideva široko in raznoliko ponudbo različnih dejavnosti, ki se jih ljudje z motnjami lahko udeležijo in so njihov aktivni subjekt.

V Centru namenjamo še posebno skrb temu, da imajo otroci, mladostniki in odrasli dovolj možnosti in priložnosti biti dejavni. Temu cilju je bilo namenjeno identificiranje številnih konkretnih dejavnosti, njihovo število je bilo v začetku okoli petintrideset, danes je mnogo večje, odkrivamo pa tudi nove. Upošteva se tudi načelo individualizacije, kar med drugim pomeni, da iz kataloga dejavnosti izberemo tiste, ki so za vsakega posameznika optimalne, predvsem pa za katere posameznik pokaže interes in si jih želi, ter je pri njih uspešen. Te dejavnosti so osnova za izdelavo osebnega načrta.
 cudv_8.pdf (3 MB)
Dejavnosti
Dejavnosti
Izdelki varovancev
Izdelki varovancev
Več o izdelku Drugi izdelki
 
   
 
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič, Draga
Draga 1, 1292 Ig

Telefon: +386 1 420 26 00
Faks: +386 1 420 26 26
E-mail: center.draga.ig@center-db.si
(c) CUDV Draga
Kontakt
Pravno obvestilo
Avtorji